organizatorzy

ORGANIZATORZY PROJEKTU "5 ZMYSŁÓW eMOTION"

                                                                                                                                     

 


PAWEŁ GOGOŁEK - producent
Kulturoznawca, manager projektów kulturalnych w kraju i za granicą. Przez pięć lat, jako najmłodszy dyrektor w kraju, kierował samorządową instytucją kultury. Specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami kulturalnymi oraz zdobywania środków zewnętrznych na działania związane z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną i badaniami kultury. Współrealizował badania dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008). Jest współautorem raportu "Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?" (twórca koncepcji zmian w zarządzaniu ośrodkami kultury: modele i mechanizmy). Był członkiem komitetu organizacyjnego Konferencji "Instytucje kultury w czasach kryzysu" (Poznań, 20 - 21 maja 2009). Prowadzi szkolenia w dziedzinie zarządzania kulturą dla samorządowców i kadry kierowniczej ośrodków kultury oraz od 2010 dla studentów Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jest dyrektorem organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Poznańska Wiosna Muzyczna", jednego z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej w Polsce. Producent oraz główny organizator projektu "5 zmysłów. Audiodeskrypcja" - pierwszej w Polsce wystawy sztuk wizualnych dla osób niewidomych, zrealizowanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu, nagrodzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodą "Sybilla" w kategorii najważniejsze w Polsce wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej oraz nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego Grand Prix "Izabella" w dziedzinie najważniejsze wydarzenie roku 2011 w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji W 2011 realizował także szereg wydarzeń kulturalnych towarzyszących Prezydencji Polski w UE, m.in. w Tokio, Pekinie, Brukseli, Berlinie, Mińsku, Kijowie oraz Moskwie.

 

WERONIKA BABCZYSZYN - koordynator
ur. 21 września 1981 r. w Poznaniu, absolwentka szkoły muzycznej I i II stopnia ukończonej maturą muzyczną w klasie oboju. W latach 2000 – 2005 studiowała Historię Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła tytuł Magistra. Po ukończeniu studiów wyższych uzyskała dyplom Menadżera Kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy z Unii Europejskiej, które ukończyła w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Impresariacie Teatru Nowego w Poznaniu, gdzie odbyła półroczny staż. Przez kilka lat wiązana była później z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, gdzie pełniła funkcję koordynatora Akademii III Wieku oraz Uniwersytetu dla Dzieci w Poznaniu. Od 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, współpracując przy organizacji eventów, koncertów i innych wydarzeniach artystycznych. Od wielu lat udziela się również na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA, w tym przy pozyskiwaniu i rozliczaniu różnorodnych dotacji na realizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

 

MARIA MARCINKIEWICZ - GÓRNA - kuratorka wydarzeń
Absolwentka towaroznawstwa i teatrologii. Współpracowała m.in. przy projekcie Trickster 2011, obywającego się w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, z Maciejem Podstawnym i Tomaszem Ziółkowskim przy realizacji spektakli „Ocalenie” (Teatr Polski w Poznaniu, 2012) i „Przełamując fale” (Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, 2012), z Bartkiem Frąckowiakiem jako producentka projektu Hans Paasche: Groβpolen Hero, będącego częścią projektu Wielkopolska: Rewolucje 2012. Współkuratorka projektu Pogranicza kultur, odbywającego się w ramach 2. edycji Festiwalu Miniatur Kuratorskich w 2011r. i współautorka słuchowiska Niemożność, zrealizowanego przez Patryka Lichotę w ramach Zdarzeń Dramaturgii 2013. Współpracowała m.in. z festiwalami Malta i Bliscy Nieznajomi.

 

Barbara Ciach - koordynatorka wydarzeń
Absolwentka teatrologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz 3-letniego międzynarodowego projektu Southbaltic Academy of Independent Theatre dla niezależnych artystów. Organizatorka Pokazu Prac Poznańskich Performerów – theKONSTRUKT. Producentka performansu Heinza Cibulki „Digital-Kompost” oraz managerka ds. administracyjnych podczas Festiwalu Inwazja Barbarzyńców. Asystentka producentki spektaklu Lecha Raczaka – „Teraz jest Czas” podczas Malta Festiwal. 
 Koordynowała warsztaty dla osób niepełnosprawnych podczas Innego Festiwalu odbywającego się w Poznaniu, Czarnkowie, Międzychodzie i Gnieźnie. Współorganizatorka drugiej edycji Festiwalu Miniatur Kuratorskich, podczas którego realizowała swój autorski projekt oraz odpowiadała za promocję projektu. Pracowała przy Festiwalu Malta oraz Bliscy Nieznajomi.

 

Organizatorzy:

Mecenat:

Sponsorzy:

Partnerzy:

Media:

Media:

Media:

© 2014. Copyright 5 Zmysłów - EKSPRESJA    |    Wszelkie prawa zastrzeżone.    |    Projekt i realizacja: E1-Interactive