Wydarzenia

DEAFINVIBE, czyli dyskoteka wg koncepcji Patryka Lichoty dla niesłyszącej i słabosłyszącej młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu. Dyskoteka dla niesłyszących będzie specjalnie przygotowaną sytuacją, która da możliwość osobom głuchym doświadczenia imprezy tanecznej. Przy użyciu specjalnego nagłośnienia i odpowiednich częstotliwości, możliwe będzie słuchanie muzyki nie tylko poprzez narząd słuchu, ale jej całościowy odbiór – zanurzenie w wibracjach. Wydarzenie stanie się rodzajem rytmicznego, wspólnego dla wszystkich uczestników „masażu dźwiękami” poprzez fale akustyczne. Wrażenia podkreśli precyzyjna synchronizacja świateł odzwierciedlająca struktury muzyczne. Projekt jest opracowany w konsultacji z osobami niesłyszącymi, które pomagają stroić system dźwiękowy, aby odpowiednie częstotliwości były przez nie percypowane.


Prezentacja spektaklu „Gatunki chronione” wg koncepcji Rafała Urbackiego i Anu Czerwińskiego z Teatru Rozbark z Bytomia (premiera: 27 czerwca 2014). Ten spektakl/film/performance jest jednym z najważniejszych głosów w publicznej debacie wokół społecznego odbioru niepełnosprawności i jako artystyczno-ideologiczny bunt rozbija powszechnie przyjętą narrację infantylizującą osoby z niepełnosprawnością. Performance ten jest kolejnym gestem artystycznym jego twórców, w którym konsekwentnie rozwijają swoje krytyczne i podważające rzeczywistość strategie, ukazujące ograniczenia nie ciał, lecz społecznego myślenia, o czym mówił Rafał Urbacki w jednym z wywiadów − unikalne walory ruchowe, które posiadają osoby bez ręki lub nogi albo o 110 centymetrach wzrostu, czy też z niedowładem kończyn są podstawowym budulcem choreografii. Ciała tancerzy na oczach widzów dostosowują się do przestrzeni. Chcemy w tym projekcie pograć z widzem, jego przyzwyczajeniami dotyczącymi stosunku do paralitów, bez politycznej poprawności, ale nie wykorzystując estetyki skandalu.


„5 zmysłowe środy” - prezentacja filmów poruszających kwestię niepełnosprawności: cykl 4 seansów w Kinie Pałacowym poprzedzonych prelekcjami prof. Wojciecha Otto, autora książki „Obrazy niepełnosprawności w polskim kinie” (filmy fabularne i dokumentalne krótkometrażowe) oraz pokazy filmów w wybranych ośrodkach, głównie małych miejscowościach. Celem tych spotkań jest integracja społeczności lokalnych z uczestnikami warsztatów i wygenerowanie nowych więzi społecznych poprzez wspólny odbiór filmów i rozmowę o nich.


Prezentacja spektakli projektowych: dzieci niesłyszące i słabosłyszące z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu wraz z Zosią Dowjat przygotują spektakl, którego premiera będzie miała miejsce 6 października 2014 na Dużej Scenie Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, a młodzież z Mosiny przygotowuje etiudy aktorskie pod okiem Haliny Chmielarz i Katarzyny Sitarz, których prezentacja odbędzie się 3 października 2014 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie;


„Migasz? Rozumiem” - to otwarte wykłady połączone z praktycznym zastosowaniem polskiego języka migowego  w najważniejszych obszarach codzienności. Spotkania mają na celu przybliżenie studentom percepcji osób głuchych oraz przyswojenie podstawowych form komunikacyjnych z takich obszarów życia jak służba zdrowia, finanse i bankowość, prawo i administracja czy branża IT.


Performatywny wykład z pedagogiki teatralnej Justyny Sobczyk - Spotkanie to dedykowane jest głównie studentom pedagogiki specjalnej i teatrologii z poznańskiego UAM. Głównym celem tego spotkania jest ukazanie przyszłym pedagogom specjalnym oraz animatorom i kuratorom metod pracy i terapii przez teatr jako interdyscyplinarnego medium. Prelegentka przedstawi na bazie swoich długoletnich doświadczeń m.in. z perspektywy twórczyni Teatru 21 czy edukacji teatralnej, autorskie działania kierowane głównie do osób z autyzmem oraz Zespołem Downa.


Panel dyskusyjny „Niepełnosprawni − nie w kulturze” To otwarte spotkanie dla wszystkich, którym nieobojętne są problemy osób z niepełnosprawnością nie tylko w obszarze infrastruktury, ale także innych wymiarach życia codziennego. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni zostaną uczestnicy warsztatów, terapeuci i animatorzy z ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne, artyści prowadzący zajęcia w ramach projektu „5 zmysłów. EKSPRESJA” oraz osoby z całej Polski zainteresowane tematyką teatroterapii. Spotkanie to ma na celu wzajemną wymianę doświadczeń, pobudzenie do dyskusji na temat twórczości osób niepełnosprawnych oraz możliwości tworzenia integracyjnych projektów artystycznych. Wspólnie dokonamy także analizy obecnej sytuacji rzeczywistego dostępu do kultury osób z niepełnosprawnością i przyjrzymy się możliwym rozwiązaniom. Panelowi dyskusyjnemu towarzyszyć będzie projekcja filmu dokumentującego zeszłoroczne działania edukacyjno-artystyczne w ramach 3. edycji projektu - „5zmysłów.eMOTION”. Wydarzenie odbędzie się w Malarni Teatru Polskiego w Poznaniu.


WYDAWNICTWA EDUKACYJNE dotyczące tematyki poruszanej w ramach projektu:

„Zrób sobie teatr” – to książeczka edukacyjna nie tylko prezentująca różne gatunki teatralne, ale także bezpośrednio zachęcająca do nauki i poznawania kultury poprzez zabawę. Ukazując różne formy i gatunki teatralne od teatru lalkowego po pantomimę zachęcać będzie do wspólnego tworzenia teatru poprzez wycinanie poszczególnych elementów, sklejanie ich, łączenie i prezentowanie na mini-scenie. Każda z zaprezentowanych tu form teatralnych wzbogacona będzie podstawowe informacje dotyczące danego gatunku teatralnego oraz krótkie dialogi.

Wydawnictwo edukacyjne w postaci kolorowanki dla najmłodszych. Autorami tych rysunków będą uczestnicy warsztatów, odbywających się w ramach tegorocznej edycji projektu „5 zmysłów”. W wybranych ośrodkach ogłosiliśmy konkurs plastyczny o tematyce teatralnej. Spośród zgłoszonych prac społeczność danego ośrodka drogą głosowania wybrała najlepsze − według nich −  prace, które złożą się na ową publikację. To dzięki tym rysunkom dokona się wyjątkowa fuzji zmysłów twórców i odbiorców.

Album „5 zmysłów. EKSPRESJA bez barier” − to rezultat trzymiesięcznej pracy dziennikarskiej, zbierającej wypowiedzi uczestników, terapeutów i zaproszonych artystów, które przybliżą odbiorcom problematykę ekspresji twórczej osób niepełnosprawnych oraz fotografa Marka Lapisa, który od 4 lat fotografuje projekt „5 zmysłów”, a jego zdjęcia wykonane podczas realizowanych wydarzeń zostały nagrodzone a wielu konkursach w Polsce i za granicą.
 

 

 

 

Organizatorzy:

Mecenat:

Sponsorzy:

Partnerzy:

Media:

Media:

Media:

© 2014. Copyright 5 Zmysłów - EKSPRESJA    |    Wszelkie prawa zastrzeżone.    |    Projekt i realizacja: E1-Interactive